четвъртък, 18 март 2010 г.

Какво последно написах в терминала?

Ако сте понаучили някоя и друга тарикатска команда за пляскане от конзолата, или пък ако сте изнамерили някъде от нета подобна, сигурно ще да ви е много яд, ако след това я забравите и се налага пак да я дирите из нетя. Не че е изненадващо, ама си има файл, който пази всички изпълнени в конзолата команди.

Казва се .bash_history и се намира в домашната директория.

Можете да го достъпите същия този файл като отворите домашната папка с Nautilus (стандартното програмче за ровене на файловата система) и цъкнете Ctrl + H, за да покаже скритите файлове. Един от тях ще е и този.

От конзолата можете да го отворите със следната команда:

gedit $HOME/.bash_history


Това извиква стандартния текстов редактор и му казва да отвори файла с абсолютната пътечка. Вместо gedit, особено ако нямате графична среда в момента (GNOME, KDE и т.н.) или имате проблем с нея, можете да заместите с:

nano $HOME/.bash_history

Няма коментари: